Współpraca Polsko - Niemiecka

W 2012 r. zakończono Fazę 3 „Modernizacji systemu ciepłowniczego Zgorzelca, w tym instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej”. Projekt dofinansowany został przez KfW Bankengruppe  na zlecenie i ze środków funduszu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w Berlinie (BMU), w ramach programu Współpraca Polsko – Niemiecka.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45